سعید نوری

سعید نوری
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: گیلان
شهر: تالش
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: