وحید فروغی

وحید فروغی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدرس
استان: تهران
شهر: قم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: