محمد عمیدی

محمد عمیدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مکانیک
شغل: طراح صنعتی
استان: گیلان
شهر: رشت
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: