اردشیر آقازاده اصل

اردشیر آقازاده اصل
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: تجربی
شغل: کارمند
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: