قهرمان صمدی

قهرمان صمدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر مالی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 18 سال