ناصر عابدی

ناصر عابدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: الکترونیک
شغل: مجری سیستمهای مدرن نما
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدیر عامل شرکت بهساز نما