شرکت شرکت آذرعادل تبریز AZARADEL TABRIZ.CO

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: با مسئولیت محدود
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: بازرگانی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 88979413-7
تلفن 2 : 88979413-7
فکس: 88973406
پست الکترونیکی: info@azaradelt.com
وب سایت:
آدرس: تهران- خیابان دکتر فاطمی - مقابل وزارت کشور - پلاک ۴۴ صادرات و واردات وترانزیت محصولات گازوییل ، مازوت، نفت خام ،قیر،نفتا،انواع روغنها و کلیه فرآورده های نفتی
موضوع فعالیتها:

 صادرات و واردات وترانزیت محصولات گازوییل ، مازوت، نفت خام ،قیر،نفتا،انواع روغنها و کلیه فرآورده های نفتیمشخصات مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: تجارت وبازرگانی بین المللی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 صادرات و واردات وترانزیت محصولات گازوییل ، مازوت، نفت خام ،قیر،نفتا،انواع روغنها و کلیه فرآورده های نفتی