محمود حیدری کاهکش

محمود حیدری کاهکش
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسیس کشاورزی _ علوم و صنایع غذایی
شغل:
استان: خوزستان
شهر: شوشتر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناسی رشته کشاورزی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه آزاد جامع واحد شوشتر