هژار رحمانی

هژار رحمانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
شغل: دانشجو
استان: آذربایجان غربی
شهر: نالوس
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: ندارم