امید باقری

امید باقری
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شغل: مدرس ترکی استانبولی
استان: زنجان
شهر: زنجان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

سوابق همکاری :

1.همکاری در پروژه ی آسیب های اجتماعی ناشی از زلزله در شهر زنجان(تز دکتری مهندس محسن احدنژاد)

2.همکاری در پروژه ی بررسی ترافیک شهر زنجان محدوده ی میدان انقلاب تا چهارراه سعدی با استفاده از منطق عصبی فازی(پایان نامه ی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان )

3.همکاری در چندین طرح آمارگیری

4.همکاری در چندین طرح ها دی روستایی

5.همکاری در چندین پایانامه ی دانشجویی مقطع لیسانس و فوق لیسانس و تز دکتری

6.همکاری در چندین پروژه ی توریستی

7.همکاری در  پروژه ی بررسی زیرساخت های اجتماعی،اقتصادی،جمعیتی ،فرهنگی وتوان های بالقوه ی شهر ارمغانخانه(پروژه ی دکتر جلالیان-استاد برنامه ریزی روستایی ومنطقه ای دانشگاه زنجان)

8.همکاری در پروژه ی مطالعاتی اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،تاریخی و بنا های تاریخی شهر زنجان(هوشنگ ثبوتی_استاد معماری دانشگاه زنجان)

9.مسئول روابط عمومی در شرکت قالی شویی سپید زنجان به مدت 1 سال

10.مسئول روابط عمومی در موسسه ی علمی و آموزشی مجیدیه ی تهران به مدت 1.5 سال

11.مسئول روابط عمومی و امور دفتری در اداره بازنشستگی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان زنجان در دوران خدمت سربازی به مدت 14 ماه

 

سوابق پژوهشی :

1.بررسی تاریخ باستان شهر زنجان

2.بررسی زبان ها و گویش  های شهر ها و استان های اطراف زنجان

3.بررسی جغرافیایی رود قزل اوزن

4.بررسی قابلیت های اکو سیستمی دشت سهرین

5.مطالعه ی تاریخ شهر ارمغانخانه

6.بررسی نقاط آسیب پذیر بزرگراه 22 بهمن

7.بررسی مبلمان شهری شهر زنجان(محدوده ی هنرستان تا میدان انقلاب)

8.بررسی بافت فرسوده ی شهر زنجان

9.بررسی عملکرد راه ارتباطی بخش قره پشتلو(شهر ارمغا نخانه)

10.ایجاد چندین وبلاگ و وب سایت تخصصی برنامه ریزی شهری و شهر سازی

11.آشنایی کامل بر محدوده ی جغرافیایی بخش قره پشتلو و راههای ارتباطی

12.بررسی زیرساخت های اقتصادی،اجتماعی،کشاورزی(محصولات،دام)،فرهنگی، جمعیتی ،برخورداریهای بخش قره پشتلوی بالا و پایین

13.بررسی علل کم آبی بخش قره پشتلو و ارائه ی راهکار

14.بررسی وضعیت برخورداریهای بخش قره پشتلو و علل کمبود

15.بررسی زیبایی های بازار زنجان

16.بررسی وضعیت خانه های روستایی بخش قره پشتلو

17.مطالعه ی و بررسی گسل ها و وضعیت زمین شناسی شهر زنجا ن

18.ارائه چندین مقاله در جراید استان و مجلات معتبر کشور با موضوعات جغرافیا و برنامه ریزی شهری  توریسم 

گردشگری  شهرسازی  محیط زیست

19.بررسی وضعیت اصناف شهر زنجان در سال 89_90

20.بررسی مشکلات تنگناها و معضلات شهر زنجان

 

مقالات:

1.بررسی توریسم استان زنجان و ارائه ی راهکار برای جذب آن

2.ترافیک شهر زنجان

3.فقر فضای سبز شهری در زنجان

4.توسعه پایدار شهری زنجان

5.زنان و شهر

6.محیط شهری و دختران

7.امنیت فضای شهری و دختران

8.انجمن شهر تا شورای شهر

9.مراسم عید باستان در شمال غربی ایران

10.شهر و نابینایان

11.وظایف شورای شهر

12.چهار طاقی ها

13.لیبرالیسم وشهر

14.فقر شهری و بزهکاری

15.مبلمان شهری زنجان

16.تراکم شهری زنجان

17.حاشیه نشینی در اسلام آباد

18.مقایسه وظایف شهرداران در ایران و شهرهای دنیا

19. و...

 

استعدادها و قابلیت ها:

1 تسلط بر اینترنت

 و نرم افزارهای مربوطه   Word. تسلط بر 2

3.تسلط و کار با کامپیوتر

4.آشنایی با نر م افزارهای آماری و آمارگیری

5.آشنایی با نرم افزار های برنامه ریزی شهری

Gis,Auto Cad 6.آشنایی با نرم افزارهای

7.آشنایی با اصول نقشه برداری

8.تسلط بر اصول و فنون نقشه کشی(کارتوگرافی)،نقشه خوانی

9.آشنا یی و تسلط کا مل به زبان ترکی استا نبولی  و ترکی آذری

10.آشنا یی با اصول فنی و علمی مد یریت پروژه

11.آشنا یی با زبان انگلیسی (ترجمه ی متون)

12.عضویت در انجمن های شهرسازی و برنامه ریزی شهری

13.دارای وبلاگ برنامه ریزی شهری و شهرسازی

14.آشنایی و تسلط بر امور فنی اداری و فاوا

15.آشنایی با طراحی و برنامه ریزی فضای سبز شهری

 

سوابق تدریس:

1.تدریس ترکی استانبولی در موسسات و زبان سراهای استان زنجان

2.تدریس آمار عمومی و مهندسی در موسسات علمی وآموزشی زنجان

 

گواهینامه های فنی و حرفه ای :

1.دوره ی طراحی فضای سبز        

                             ICDL 2.درجه ی 2

  ICDL3.درجه ی یک 1

         E-CITIZEN4. شهروند الکترونیک

 

ترجمه:

ترجمه کتابی در مورد حضرت محمد(ص) به زبان ترکی استانبولی

ترجمه مقالات برنامه ریزی شهری و شهرسازی به زبان ترکی استانبولی

 

عضویت :

1.عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو

2.جامعه مهندسین شهرسازی و معماری

3.جغرافیدانان ایران

4.برنامه ریزان شهری ایران

5.انجمن جامعه جغرافیدانان ایران

6.دبیر انجمن جغرافیدانان استان زنجان

7.انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران