ریحانه ترکمن

ریحانه ترکمن
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: برق - الکترونیک
شغل: نماینده بیمه توسعه
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

بیمه