شرکت بسپار تجارت آسیا

تاریخ تاسیس:
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: بازرگانی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 33545333
تلفن 2 :
فکس: 33564547
پست الکترونیکی: info@apolytrade.com
وب سایت:
آدرس: تهران، خ 15 خرداد شرقی، ک موسوی کیانی، پ 53
موضوع فعالیتها:

بازرگانی مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیمشخصات مدیر عامل

مهدی رضائیان
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: پلیمر
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: