مجتبی ملک آبادی زاده

مجتبی ملک آبادی زاده
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی مواد
شغل:
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: