مهرداد زینعلی

مهرداد زینعلی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: صنایع غذایی
شغل: کارشناس فروش
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: