حسین محمدی

حسین محمدی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: قدس
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: