رامین

رامین
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: شرکت
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت یک سال