شرکت خوشه فرآورده های لبنی اردبیل

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی عام
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن 1 : 04527294234
تلفن 2 : 04527463436
فکس: 04527294234
پست الکترونیکی: mohammadi5879@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: اردبیل
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

اسلام محمدی
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: اقتصاد
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: