شرکت شاتل

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: بازرگانی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 09135612145
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: [email protected]
وب سایت:
آدرس: شریعتی بن بست الهیه
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

صادق رخصتی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: یرق
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: