محممد

محممد
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: گلستان
شهر: گنبد کاووس
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سابقه همکاری با سازمان حسابرسی کشور