پیمان امینی

پیمان امینی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
شغل: مدیر اداری و مالی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: