مجید رضائی تمیجانی

مجید رضائی تمیجانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر-نرم افزار
شغل: کارشناس کامپیوتر
استان: خوزستان
شهر: ماهشهر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: