عصمت امینی

 عصمت امینی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مسئول امور مالی
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

چهار سال مسئول حسابداری در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی-یک سال حسابدار در شرکت تعاونی اعتبار-یک سال حسابدار مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی-چهار سال مسئول حسابداری در اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی و شش سال مسئول امور مالی در اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی