شرکت ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته‌بندی

تاریخ تاسیس: 0000-00-00
نوع شخصیت حقوقی: مختلط غیر سهامی
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: گلستان
شهر: گنبد
تلفن 1 : 66462933
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: info@persiapack.ir
وب سایت:
آدرس: تهران.خ.شهیدنظری.پ.65.واحد11
موضوع فعالیتها:

فقط فرهنگیمشخصات مدیر عامل

مصطفی ایران منش
تحصیلات: بالاتر از دکترا
رشته تحصیلی: صنعت بسته بندی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

53سال