جهانگیر حسین زاده

جهانگیر حسین زاده
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: گرافیک
شغل: طراح
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: