شرکت دقیق تراز توس (مشاوره مالیاتی )

تاریخ تاسیس: 1383-03-03
نوع شخصیت حقوقی: با مسئولیت محدود
نوع سازمان: موسسه ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن 1 : 8449041
تلفن 2 : 09155015787
فکس: 8461218
پست الکترونیکی: DaghighTarazToos@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: مشهد مقدس _ میدان احمدآباد_ ابتدای ملاصدرا _ ساختمان صدرا طبقه فوقانی بانک اقتصادنوین– واحد104
موضوع فعالیتها:

مشاوره مالیاتی و اجرای خدمات مربوط به اداره مالیات : - مشاوره نحوه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و قبول اجرای آن - ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از رد دفاتر با ثبت به موقع ورعایت قوانین مالیاتی و تهیه گزارشات مورد نیاز - تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریردفاترقانونی منطبق باقوانین مالیاتی کشور - ارئه گزارشات ماهانه و فصلی و 30 گزارش سالانه لازمه درخواستی اداره مالیات - پذیرش وکالتهای مربوط به مالیات و جرایم. پذیرش وکالت درکمسیونهای مالیاتی حقیقی و حقوقی طراحی سیستمها : 1. - طراحی سیستمهای حسابداری (صنعتی .بازرگانی .خدماتی )باکنترل مراکزهزینه - طراحی سیستمهای انبارداری (بارکد.باسکول.کدینگ موادومحصولات وطبقه بندی جهت سهولت درگزارش وکنترل بهای تمام شده ) - تبدیل سیستمهای دستی ویا ناکارامد به سیستم توانمند پاسخگو با خدمات و پشتیبانی - به روزرسانی اطلاعات معوق - بازرسی قانونی شرکتهاو موسسات ثبتی – کنترل کیفمشخصات مدیر عامل

هاشم صفاربهاری
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: از تاریخ 1375/05/01تا سال 1382/12/29 در شرکتهای مختلف حسابداری صنعتی و خدمات مدیریت مالی و مشاوره مالیاتی و از تاریخ 1383/01/10 با تشکیل موسسه دقیق تراز خدمات مشاوره مالیاتی و همچنین خدمات وکالت و اجرایی مالیاتی .