حمید

حمید
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
شغل: حسابدار
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: خاش
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

4سال  حسابدار شرکت