محمد حیدریان

محمد حیدریان
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: فقه وحقوق
شغل: بیکار
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: