داود محمودنیا

داود محمودنیا
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدرس دانشگاه
استان: سمنان
شهر: شاهرود
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: