مجید ذوقی

مجید ذوقی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
شغل: بازرس و حراست
استان: گیلان
شهر: رشت
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: -----------