فاطمه سید طباطبایی

فاطمه سید طباطبایی
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: ششم نظام قدیم
شغل: خانه دار
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: خانه دار