مهدی درم نثاری

مهدی درم نثاری
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
شغل: رئیس کتابخانه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

رئیس کتابخانه مرکزی استان آذربایجان شرقی