مومن

مومن
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

از 84 تا 87 شرکت پرنیان ساحل ارا/ حسابدار/مسیول فروش//   90 الی 91 بازار تهران حسابدار