علی قربانی

علی قربانی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: علوم دامی- فیزیولوژی دام
شغل:
استان: فارس
شهر: داراب
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: