شرکت nikooybahar

تاریخ تاسیس: 1375-10-17
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: یزد
شهر: یزد
تلفن 1 : 03535226070
تلفن 2 : 09131522528
فکس: 03535230263
پست الکترونیکی: nikooybahar28@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: یزد بلوار مطهری روبروی ساختمان مرکزی شرکت مخابرات
موضوع فعالیتها:

خدمات اداری .نگهبانی . طراحی ونگهداری فضای سبز. تاٌمین نیروی انسانی .طبخ وسرو غذا .کاریابی .امورتاٌسیسات .حمل ونقل . وآموزش .مشخصات مدیر عامل

hosein rahimi pour
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
استان: یزد
شهر: یزد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

اشروع فعلیت از سال 1387 تا کنون در سازمانها وادارجات دولتی وخصوصی