سید مهران حسینی

سید مهران حسینی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: کامپیوتر
شغل:
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مسئول اعتبارات - موسسه قرض الحسنه مهر وطن (8 ماه)

مسئول اعتبارات + روابط عمومی - اداره تعاون (وزارت تعاون) (17 ماه)