حسن آخوندی

حسن آخوندی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ریاضی محض
شغل: مدرس ریاضی-فیزیک
استان: تهران
شهر: قم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: تدریس خصوصی ریاضی فیزیک، و کار با نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر و آشنایی کامل با محیط اینترنت.