امیر زینلی

امیر زینلی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات
شغل:
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: