آرش ابوتراب

آرش ابوتراب
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شغل: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: