رسول علی کرمی

رسول علی کرمی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: مدیر ارتباطات
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

لیسانس مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

مدیر برند و ارتباطات شرکت برین ساز

مدیر ارتباطاطات شرکت درین کاو صنعت

مدیر برند شرکت نانو مبتکر سیمرغ