سعید رحمنی

سعید رحمنی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: آزاد
استان: قزوین
شهر: تاکستان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: