حامد قاضی مرادی

حامد قاضی مرادی
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
شغل: آزاد
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 3