مصطفی آتش بار

مصطفی آتش بار
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: بیکار
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: