رضاقاسمی

رضاقاسمی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار
شغل: فرهنگی
استان: البرز
شهر: کرج
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کنترل پروژه درشرکت تعمیرات

معاونت اجرایی مدزسه

مدرس آموزشگاه های کامپیوتر