آخوندی

آخوندی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: یزد
شهر: یزد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: