فرنوش مصلحی

فرنوش مصلحی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارمند وزارت صنایع و معادن قسمت بازرگانی