مریم حیدری

مریم حیدری
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: گرافیک کامپیوتری
شغل: کارمند پیمانکاری
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت فانوس جنوب(پیمانکاری ملی حفاری)، 3 سال، مسئول اموری حقوقی و گرافیکی شرکت، اتمام کار به دلیل پایان قراردادهای شرکت

شرکت ساز آب اهواز، منشی مدیرعامل، 2سال، اتمام کار به دلیل فوت برادر