مینا کریم اوغلی

مینا کریم اوغلی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: کامپیوتر(نرم افزار)
شغل:
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

به عنوان کار اموز(برای گذراندن واحد تحصیلی) در اداره پست به مدت 6 ماه کار کرده ام.