شهلا روشندل

شهلا روشندل
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: حسابداری مدیریت مالی
شغل: مدرس دانشگاه
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: