محسن نصراصفهانی

محسن نصراصفهانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: کامپیوتر
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارمند8 سال