محمدآفرین

محمدآفرین
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شغل: تعمیرکار
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: